Bu web sitesinde, sizi başkalarından ayırt etmek üzere çerezler kullanılmaktadır.
Bu, size iyi bir kullanıcı deneyimi sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bize web sitemizi geliştirme olanağı sağlar. Daha fazla bilgi...

Pasion for Automation

Profesyonel, Rekabetçi, Yetkin Hizmet Her proses ihtiyacını sağlayan alternatif ürünler, alternatif çözümler..
home abortion abortion experiences abortion video
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
Geri A+    A    A-
Uzun Vadeli Büyüme İçin Kontrol Vanaları Pazarında Rekabet

ARC Danışmanlık Grubu tarafından yayınlanan bir rapora göre, küresel ekonomik kriz  ile gelen çift haneli gelir düşüşleri son yıllarda çoğu kontrol vanası üretimi ve/veya dağıtımı yapan firmaları sarsmıştır. Piyasa taleplerinde düşüşler gözlenmiştir. Genel veriler ışığında; 2008 yılında %4 aşağı yönde kontrol vanası lojistiği gerçekleşmiştir. 2010 yılında da tedarikçiler, sağlıklı bir birikim desteği olmaksızın daha yumuşak küresel bir talep ile karşı karşıya kalmışlardır. ARC ye göre; mevcut karamsarlığa rağmen, uzun vadede kontrol vanaları piyasasının büyümesine dönük bir çok faktör bulunmaktadır.

Dünya vana pazarı raporuna göre; üreticiler otomasyon yatırımlarının, küresel ekonomide hayatta kalma için kilit rol oynadığının farkında olup ve bu kilit faktörlerin kontrol vanası pazarını daha da körükleyeceği konusunda hemfikidirler. Bu talebi tetikleyen başlıca unsurlar; artan üretim doğruluğunu ölçme ihtiyacı, daha iyi ürün kalitesi, verimlilik, enerji tasarrufu, müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek için daha esnek üretim, çeviklik, yasal prosedürlere uyumluluktur.

Fiyat, kullanılabilirlik ve petrol talebinin, genel kontrol vanası piyasası üzerindeki etkisi tartışma götürmez bir gerçektir. Petrol talebinde geçici bir azalma olsa dahi, uzun süreli trend artışla devam edecektir. ARC ye göre, uzun vadede artan petrol fiyatları sonucu, ağır petrol ürünlerine(petrol kumları gibi), derin deniz alanlarında petrol-gaz geliştirme ve üretim yatırımı artırmıştır.

Yakın gelecekte yüksek büyüme beklenen Hindistan ile, şuandaki büyümenin getirdiği projelerle Çin, enerji için yüksek harcamalar yapmaktadır. Çin in özellikle üretimde güçlü oluşu ve ekonomisinde hızlı genişleme, enerji kısıtları sebebiyle bazen sınırlanabilmektedir. Daha fazla üretim kapasitesi geliştirmek için enerji kaynaklarının arttırılması yönünde yoğun baskı ortamı oluşturulmuştur. Bu sorun Hindistan da da, ortaya çıkmış, güvenilir olmayan enerji altyapısı ile, genel üretim etkilenmiş ve birçok şirketin kendi elektrik üretim tesisleri oluşturmasına neden olmuştur. Buna benzer ve diğer baskılar diğer ülkelerde de hissedilmeye başlamıştır. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ekonomiler, ekonomik krizin etkilerini 2008 yılı büyüme oranları daha ciddi olarak hissetmişlerdir. Ancak, gelişmekte olan ekonomiler küresel kontrol vanası pazarı için birincil büyüme faktörü olmaya devam etmektedir.